MY MENU

ประเภทรถขนส่ง

รถขนส่งประเภท ที่ J&J ให้บริการ
● เรามีรถบรรทุกมากกว่า 300 คัน ที่พร้อมให้บริการและ เรายังให้บริการรถลาก 10 ล้อเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
● รถบรรทุกของเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและ มีความพร้อมไปด้วยขนาดตัวถัง (ความยาวขั้นต่ำ 7.50 เมตร)
● รถของเราติดตั้งอุปกรณ์ GPS และระบบล็อคซีล
● บริการขนส่งของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดในการขนส่งสินค้าโดยกรมการขนส่งทางบก
● คนขับรถบรรทุกทุกคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการขับขี่และการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนเพื่อฝึกฝนและรักษาคุณภาพ
● การฝึกอบรมจากครูสอนขับรถมืออาชีพและกรมการขนส่งทางบก
● ผู้ขับขี่จะต้องอยู่ในเครื่องแบบพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นในระหว่างปฏิบัติภารกิจและผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องทำการทดสอบ Senko ทุกวันซึ่งรวมถึงการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ยานพาหนะ
● ผู้ขับขี่จะต้องทำการทดสอบสารเสพติดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ
4 Wheels
● Cargo weight 600 kgs.
● 2 Pallets standard.
● 1.55 x 2.25 x 1.45 M.

6 Wheels
● Cargo weight 6 Tons.
● 12 Pallets standard.
● 2.40 x 7.50 x 2.40 M.
ตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ
Side Curtain
● Gross weight 45 Tons.
● 24 Pallets standard.
● 12 x 2.5 x 2.6 M.
● 26 Pallets Standard.
● 13 x 2.5 x 2.6 M.
18 Doors Open Side Container
● Gross weight 45 Ton.
● 24 Pallet standard
● 2.3 x 12 x 2.2 M.

High Cube
● Gross weight 45 Ton.
● 24 Pallet standard
● 12 x 2.5 x 2.6 M.
Flat Bed
● Gross weight 45 Ton.
● 24 Pallet standard
● 12 x 2.5 x 2.6 M.
2 Axle Chassis
● Gross weight 45 Ton.
● 40 ft” container
● 12 x 2.5 x 2.6 M.

3 Axle Chassis
● Gross weight 50.5 Ton.
● 40 ft” container.
● 12 x 2.5 x 2.6 M.
เครื่องแบบและระเบียบข้อบังคับของรถขนส่งและผู้ขับขี่
จุดปลายทางที่สามารถให้บริการได้
● กลุ่มบริษัทเจแอนด์เจมมีความสามารถในการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ
 
● กลุ่มบริษัทเจแอนด์เจมีจุดลานจอดรถบรรทุก
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จังหวัดปราจีนบุรี(ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)
3. ลาดกระบัง
4. ท่าเรือแหลมฉบัง
 
● ขนส่งแบบข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (Cross Border)

1. ลาว
2. กัมพูชา
3. พม่า
4. มาเลเซีย
● ทุกสถานที่ลานจอดรถของกลุ่มบริษัทเจแอนด์เจและบริการขนส่งของเราได้คำนึงถึงความสะดวกสบายและความสามารถในการช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของลูกค้าเพื่อให้ใกล้ต่อนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดหมายหลักของการเดินทาง
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า