MY MENU

ประวัติ

ประวัติ
กลุ่มบริษัทเจแอนด์เจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 เริ่มต้นจากเป็นผู้ผลิตงานสั่งทำประเภทเหล็กและอุปกรณ์ต่างเพื่อรองรับในโรงงานอุตสาหกรรม
 
ในปีพ.ศ. 2542 ได้เริ่มขยายกิจการในส่วนของการรับส่งสินค้าและบริการเช่าอาคารเพื่อจัดเก็บสินค้า
 
ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทเจแอนด์เจได้ขยายสถานที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าถึง 136,300 sqm. เพื่อความสามารถในการรองรับลูกค้าที่มากขึ้นและรถขนส่งสินค้าที่มีความหลากหลายจำนวนถึง 300 คัน

การขยายแผนงานของบริษัท ใน อดีต / ปัจจุบัน และ ในอนาคต
กลุ่มบริษัทเจแอนด์เจได้เริ่มธุรกิจประเภทอาคารจัดเก็บสินค้าในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขยายสาขาเพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ อาทิ เช่น นิคมโรจนะ ปราจีนบุรี เป็นต้น

ในส่วนงานของรถขนส่งกลุ่มบริษัทเจแอนด์เจได้ขยายจำนวนและประเภทของรถส่งเช่น รถบรรทุก 6 ล้อ, รถหัวลาก 6 ล้อ, รถหัวลาก 10 ล้อ และบริการตู้คอนทอนเนอร์ขนส่งสินค้าเพื่อให้มีความสามารถในการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)

เลขที่ใบรับรอง : ขบ.สนค.0027/2560

cGMP – Good Manufacturing Practice – Food HyGine

เลขที่ใบรับรอง : 55395/B/0005/NA/En

ISO 9001:2015

เลขที่ใบรับรอง :
55395/A/0006/UK/En | 55395/A/0005/UK/En
55395/A/0004/UK/En | 55395/A/0002/UK/En
55395/A/0001/UK/En